VERKSAMHET

Kustens IT erbjuder centraliserade dataadministrationstjänster till samarbetsavtalets parter. Vår verksamhet består av utvecklande och underhåll av grundtekniken samt stödande av församlingsverksamheten.

1. Support tjänster
Vi ger IT-stöd  via när- och fjärrsupport. Med hjälp av effektiva verktyg kan fjärrhjälp även tillhandahållas utanför arbetsplatsens nätverk.

Vi strävar efter att vara nära kundförsamlingen, ge den bästa möjliga servicen åt församlingarna och utveckla informationssystem ur ett församlingsperspektiv.

2. Telekommunikations-och arbetsstationstjänster
Telekommunikations- och arbetsstationstjänsterna i IT-områdena möjliggör säker användning av enheter i kyrknätverket. Nätverkets infra har också använts för fastighetsövervakning och därmed har investeringarna i infrastrukturrelaterade investeringar minskats.

3. Inköp av utrustning och livscykelhantering
I församlingsarbete är IT-utrustningen viktig och det finns ett tydligt standardurval för att stödja upphandlingsplaneringen och beställning. Dessa inkluderar utrustningspriser. Du kan enkelt beställa nya enheter med hjälp av beställnings-formuläret som finns på IT-områdets support webbsida.

Integrering av arbetsstationens livscykelhantering genomförs effektivt i samarbete med utrustningsleverantörer. Detta gör att nya enheterna snabbt och effektivt kan erhållas efter beställning direkt till församlingen med kompletta, färdigt installerade program.

4. Trådlöst kyrknätverk
IT-områdena har implementerat en tjänst som gör att alla tjänster över kyrknätverket kan användas trådlöst via mobila datorer i församlingens lokaler. Nätverket kan lätt utnyttjas i församlingarna i andra IT-områden.

Det trådlösa nätverket tillåter församlingen att använda så kallade gästnätverk, som också kan användas för att aktivera ett trådlöst nätverk för församlingsklienter. Gästnätverket är säkert isolerat från kyrkans nätverk som används av anställda.

5. Remote Access-tjänster
Med hjälp av Kyrkostyrelsen har IT-områdena implementerat tids- och plats oberoende verktyg som gör att nästan alla arbetssystem och programvaror kan nås på distans, även via en mycket lättanvänd anslutning.

Med Direct Access kan församlingsanställda använda nästan alla system på exakt samma sätt som de gör på arbetsplatsen, så länge man har tillgång till Internet (t. ex. hemma, etc.)

6. Servicecenter för församlingar

Vi förser församlingar med kraftfulla datatjänster som kan användas i en mängd olika tjänster som produceras av Kustens IT. På ett kostnadseffektivt och säkert sätt underlättar servicen utbyggnaden av nya informationssystem i församlingarna och ger flexibilitet för att tillgodose behoven.

34 ekonomiska enheter ingår i Kustens IT-samarbetsområde.