TOIMIALA

Rannikon IT-keskus tarjoaa keskitettyjä tiedonhallintapalveluja yhteistyösopimuksen osapuolille.

1. Tukipalvelut

IT-aluekeskukset tarjoavat asiakasseurakunnilleen tietoteknistä tukea lähitukena sekä etätukena. Tehokkaiden työvälineiden avulla etätukea voidaan tarjota myös työpaikan verkon ulkopuolelle.

IT-aluekeskukset pyrkivät toimimaan lähellä asiakasseurakuntia, jolloin voidaan mahdollisimman hyvin palvella seurakuntia ja kehittää tietojärjestelmiä seurakuntien näkökulmasta

2. Tietoliikenne- ja työasemapalvelut

IT-aluekeskusten tietoliikenne- ja työasemapalvelut mahdollistavat laitteiden turvallisen käytön alueellisessa MPLS -verkossa. Verkkoinfraa on hyödynnetty myös kiinteistövalvonnassa ja täten infraan liittyviä investointeja on saatu pienennettyä.

3. Laitteiden hankinta ja elinkaarenhallinta

Asiakasseurakuntien työssään hyödyntämistä IT-laitteista löytyy hankintojen suunnittelun ja tilausten tueksi selkeä vakiomallisto, josta löytyy myös laitteiden hinnat. Laitteiden tilaus onnistuu helposti IT-alueen tukisivustolta löytyvän tilauslomakkeen avulla.

Työasemien kokonaisvaltainen elinkaarenhallinta laitteen hankinnasta, käyttöönottoon, käyttöön ja palautumiseen toteutetaan tehokkaasti yhteistyössä laitetoimittajien kanssa. Näin uudet laitteet saadaan nopeasti ja tehokkaasti tilauksen jälkeen suoraan seurakuntaan täysin valmiiksi asennettuna

4. Langaton Kirkko-verkko

IT-alueet ovat toteuttaneet palvelun, jonka avulla voidaan Kirkko-verkon kaikkia palveluita käyttää kannettavilla tietokoneilla langattomasti seurakunnan tiloissa. Jos seurakunnalla on käytössään IT-alueiden langaton Kirkko-verkko, voidaan tätä hyödyntää helposti eri IT-alueiden seurakuntien tiloissa.

Langaton verkko mahdollistaa seurakunnalle käyttöön myös ns. vierailija -verkon, jolla voidaan mahdollistaa langaton verkko myös seurakunnan asiakkaiden käyttöön. Vierailija -verkko on tietoturvallisesti eristetty työntekijöiden käyttämästä Kirkko-verkosta.

5. Etäkäyttöpalvelut

IT-alueet ovat Kirkkohallituksen avustuksella toteuttaneet ajasta ja paikasta riippumattomat työvälineet, joiden avulla lähes kaikki työssä käytettävät järjestelmät ja ohjelmistot ovat käytettävissä myös etäyhteyden avulla hyvin helppokäyttöisesti.

Käytössä olevan ns. DirectAccess –etäyhteyden avulla seurakuntien työntekijät voivat käyttää työkannettavillaan kaikkia järjestelmiä täysin samalla tavalla kuin käyttävät työpaikalla, kunhan vaan ovat jonkun internet-yhteyden äärellä (esim. kotona tms.)

6. Konesalipalvelut seurakunnille

IT-aluekeskukset tarjoavat asiakasseurakunnille tehokkaat konesalipalvelut, joita voidaan hyödyntää erilaisissa palveluissa, joita IT-aluekeskus tuottaa. Kustannustehokkaalla ja tietoturvallisella tavalla toteutettu konesalipalvelu helpottaa seurakunnissa uusien tietojärjestelmien käyttöönottoa ja tuo joustavuutta tarpeiden mukaan.

Rannikon IT-keskuksen yhteistyöalueeseen kuuluu 34 taloudellista yksikköä.