DATASÄKERHET

Säkerhet
Datasäkerhet är en solid och central del av kyrkans verksamhet och gäller för all personal.

Informationssäkerhet handlar inte bara om teknik utan också om hur människor arbetar. Alla behöver veta hur man säkrar säkerheten.

Varje medarbetare i församlingen ansvarar för informationssäkerheten. Säkerhetsunderhåll är en strukturerad, pågående verksamhet som berör oss alla.

Sekretessförbindelse (anställda)

Sekretessförbindelse (förtroendevalda frivilliga)

Säkerhetspolicy

Säkerhetsföreskrifter

Kyrkans integritets webbplats (modeller etc.)

Formulär för integritets rapport

Datasäkerhetsinstruktioner

Användarnamn och lösenord

Information

Personuppgifter

Informationernas klassificering

Program

Skadeprogram

Datafiske

Arbetsstationer

Datamedia

Epost

Sociala medier

Mobiltelefoner

Nätverk

Nätmappar

Datasäkerhetsansvariga

Problemsituationer